Bosch Diesel s.r.o. Jihlava podpořil soutěž „Stavíme z Merkuru“

8.6.2016 se konalo finální kolo již třetího ročníku technické soutěže studentů druhých stupňů základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií z Vysočiny „Stavíme z Merkuru“.

Soutěž se uskutečnila za podpory firmy Bosch Diesel s.r.o. a Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Do letošní soutěže s technickou stavebnicí Merkur se přihlásilo 16 týmů s celkem 64 účastníky.

„Cílem soutěže a práce s technickou stavebnicí Merkur byla podpora technického vyučování a rozvoj technické zručnosti mládeže. Firma Bosch chce pro techniku nadchnout nejen chlapce, ale samozřejmě i děvčata, aby se v budoucnosti nebála věnovat technickým oborům. Proto byl pro účast na soutěži stanoven požadavek, aby v každém soutěžním týmu byla alespoň jedna dívka,“ vysvětlil za spolupořadatele Ralph Klaus Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o.

Úkolem týmů bylo postavit z technické stavebnice Merkur model přepravní linky, která je poháněna až dvěma motory. Na základě vlastní zkušenosti a možnosti aplikace získaných vědomostí během soutěže si zapojení účastníci vytvořili vztah k reálné technice.

Jako nejlepší funkční model přepravní linky byl hodnotící komisí vybrán model žáků Základní školy V Sadech z Havlíčkova Brodu ve složení: Lucie Zachariášová, Patrik Malec, Vincent-Lukas König a Vojta Křepinský.