SOR Libchavy spolupracuje se Střední školou automobilní Ústí nad Orlicí

Loni v září se zrodila spolupráce Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí s firmou SOR Libchavy.

Smlouva o spolupráci mimo jiné obsahuje stipendijní podmínky pro studenty školy, které bude v plné výši hradit firma SOR Libchavy. Smlouva se týká například bezplatného poskytování dílů a součástek určených pro výuku, umožnění exkurzí pro odborný i teoretický výcvik studentů, náboru žáků či úpravy vzdělávacích programů dle potřeb společnosti. „V rámci spolupráce jsme pro studenty druhých a třetích ročníků oborů autotronik a mechanik opravář připravili stipendijní programy. Studenti třetích ročníků tak mohou při průměru nižším než 1,5 získat až dva tisíce korun měsíčně, přičemž platí, že nemohou mít sníženou známku z chování nebo neomluvenou absenci,“ uvedl generální ředitel společnosti Jaroslav Trnka.