Škoda Akademie nabízí tříletý obor pro žáky se zdravotním znevýhodněním

Jde o víc než jen o výrobu automobilů. Škoda Auto dlouhodobě považuje sociální odpovědnost za důležitou součást vlastní strategiea a jde jí o to, integrovat do pracovního života různorodé skupiny obyvatel.

V současnosti existuje v ČR mnoho dětských domovů i speciálních škol a narůstá počet dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby. V životě jsou znevýhodněny hned dvakrát: jejich rodiče mají většinou nižší vzdělání a malá je i jejich podpora ze strany škol. Tím se velmi snižuje jejich šance na dobré vzdělávání a férové uplatnění na trhu práce.

Škoda Akademie proto již řadu let na svém Středním odborném učilišti nabízí tříletý učební obor strojírenské práce, určený právě pro děti se zdravotním znevýhodněním. "Se žáky pedagogové jednají jako s ostatními. Mají šanci na samostatný život, poznají co to znamená pracovat, učí se dennímu řádu, disciplíně a pravidlům, naleznou zde záchytný bod a kamarády. Učně připravujeme na začlenění do týmů na montážní lince", vysvětluje milan Horák, speciální pedagog zodpovědný za praxe. "Díky výborné spolupráci s oblastí výroby, kde žáci 3. ročníku tráví na praxi 80 % času, jsou na konci svého duálního vzdělávání výborně připraveni na pracovní život. Speciální třídy tak odvádějí produktivní a kvalitní práci - a to je naše měřítko", pochvaluje si Carsten Brandes, vedoucí Škoda Akademie.

Výhody pro Škoda Auto jsou početné: nízká fluktuace těchto zaměstnanců, velká loajalita, ekonomická návratnost tohoto vzdělání, čímž je zajištěna i hospodárnost. Tím vším přispívají speciální třídy ke strategii značky Škoda, která podporuje diverzitu svého týmu.