Výhody technických oborů

Jako absolvent snadno najdete uplatnění.

  • Poptávka po absolventech technických oborů na trhu poroste.
  • Zaměstnavatelé v automobilovém průmyslu budou mít i nadále velký zájem o nové odborníky, nejen inženýry, ale zejména zaměstnance se středním technickým vzděláním.
  • Průmyslové firmy hledají kvalifikované zaměstnance, techniky a pracovníky vývoje.
  • Nezaměstnanost se vás netýká. V roce 2008 byla nezaměstnanost absolventů v oborech Strojírenství a Elektrotechnika nízká u nematuritního i maturitního typu studia (viz tabulka*).
Skupiny oborů a nezaměstnanost absolventů SOU SOU
s maturitou
SOŠ
s maturitou
VOŠ
tech. směru
Strojírenství a strojírenská výroba 4,2 % 4,3 % 4,8 % 2,3 % 2 %
Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika 3,5 % 5,7 % 4,5 % 7,3 %

*Zdroj: Ing. Daniela Chamoutová, Ing. Jeny Burdová: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2008, Praha 2008, www.infoabsolvent.cz

Vyhledávání