Mechanik elektronik

Obor připravuje žáky pro práci ve slaboproudé elektrotechnice. Jsou to především činnosti spojené s instalací, montáží, zapojováním, oživováním, nastavováním, kontrolou, opravami a údržbou jednoduchých i složitých elektronických zařízení s využitím moderních měřicích a diagnostických metod. Je schopen realizovat přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování slaboproudých elektrických zařízení nebo v oblasti poskytování služeb v průmyslové nebo spotřební sféře aplikované elektroniky

Předměty důležité pro obor

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Uplatnění

Absolvent se uplatní jako mechanik elektronik, zajišťující provoz a opravy spotřební elektroniky, např. televizních přijímačů, videorekordérů, a průmyslové elektroniky, např. programovatelných manipulátorů a robotů.