Slévárenství

Obor připravuje žáky pro zavádění, kontrolu a řízení měřicích a regulačních zařízení ve slévárnách, zabezpečování provozuschopnosti výrobních zařízení a řízení jakosti v oblasti slévárenské výroby, měření a kontrolu technologického procesu, řízení menších pracovních kolektivů.

Předměty důležité pro obor

Chemie, Fyzika, Matematika

Uplatnění

Absolvent se uplatní jako technicko-hospodářský pracovník v oblasti přípravy, řízení a kontroly výrobního procesu slévárenství, v oblasti přípravy technologického procesu jako technolog, normovač, referent technicko-hospodářských norem, vývojový technolog, v oblasti operativního řízení technologického procesu jako plánovač, výrobní dispečer, mistr, vedoucí výroby, v oblasti řízení a kontroly jakosti jako technický kontrolor, zkušební technik, referent řízení a kontroly jakosti, v kvalifikovaných dělnických povoláních v oblasti mechanizace, automatizace a komplexní robotizace výrobního procesu.