Provoz a ekonomika dopravy

Žáci získají dovednosti technicko-administrativní, ekonomické a logistické ve všech druzích dopravy.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění