Strojírenství

Žák se vzdělá ve vzdělávání odborníků v oboru strojírenství se zaměřením na mechanizaci, automatizaci, robotizaci a další obory moderních technologií, je vyškolen v oboru mechaniky, je schopen samostatně pracovat na stavbě a provozu strojů, ovládá základní strojírenské, technologie, ovládá přístrojovou techniku při kontrole jakosti, ovládá výpočetní techniku a kreslicí program CAD, má znalosti a dovednosti v programování CNC strojů, má základní znalosti z elektrotechniky, má základy ekonomiky a účetnictví

Předměty důležité pro obor

Uplatnění