Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Absolvent je po nástupní praxi a příslušné době zapracování připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti strojírenské a elektrotechnické výroby. Může zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru, např. pracovník technické správy budov, zkušební technik, technolog výroby, pracovník kontroly nebo nákupu resp. odbytu, servisní technik.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění