Slaboproudá elektrotechnika

V odborné přípravě je kladen velký důraz na vědomosti související s využíváním měřicí techniky a výpočetní techniky při řízení automatizačních procesů, návrhy a simulace elektronických obvodů, použití elektrických strojů a elektronických přístrojů a zařízení.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění