Zámečník

Žák získá teoretické i praktické vědomosti a dovednosti při ručním i strojním zpracování kovů. Naučí se opravovat a provádět údržbu strojních součástí, celků i zařízení. Bude umět vyrábět různé ocelové konstrukce.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění