Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Po ukončení studia může vykonat zkoušky z vyhlášky 50/1978 Sb. pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění