Mechanik elektrotechnik

Studijní obor prakticky zaměřený na oblast elektroniky a automatizace s vyšším podílem praktického vyučování /3 dny prakt.vyuč. a 7 dnů teor.vyuč./ O absolventy z tohoto oboru je v poslední době značný zájem předních firem v regionu. Zájem je podpořen i sponzorskými dary do modernizace technického vybavení pracovišť výuky oboru.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění