Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Absolvent získá vědomosti ohledně elektrotechnických součástí, zná vlastnosti a zapojování elektrických rozvodů a instalací, zapojování nejrůznějších spotřebičů a jejich opravy a údržbu. Ovládá používání nejrůznějších měřících přístrojů, rozumí konstrukci a funkci jednotlivých přístrojů a zařízení, umí je opravovat a udržovat.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění