Chemik

Absolvent je připraven pro chemické profese, v nichž najde uplatnění pro řízení a ovládání chemických,  biochemických procesů a při dalších výrobách spadajících do oblasti průmyslové chemie.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění