Řízení jakosti ve strojírenství

Studijní obor Strojírenství je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti strojírenství na pozice, které předpokládají potřebu znalosti ekonomických agend a účetnictví. Dále je absolvent připraven k vykonávání činností souvisejících s řízením jakosti.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění