Klempiř

Absolvent oboru klempíř pro stavební výrobu se uplatní ve stavebních firmách v povolání stavební klempíř. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list. Získané dovednosti: Absolvent je schopen vykonávat veškeré základní operace při dělení, tváření a spojování plechů, umí spojovat klempířské výrobky. Provádí klempířské práce na sklonitých a plochých střechách, zhotovuje a sestavuje klempířské stavební výrobky, části vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění izolací potrubí apod. Je schopen provádět jednoduché práce na střechách v souvisejících oborech pokrývač a tesař.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění