Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě

Absolvent se uplatňuje na trhu práce jako mechanik-elektronik, konstruktér, servisní technik, revizní a zkušební technik, odborný prodejce, odborný poradce, energetik, dispečer, školící technik, technik zabezpečovacích zařízení, elektrotechnik v záchranném systému - hasič, policista, strojvedoucí metra, vlaku atd. V rámci platných předpisů mohou absolventi získat odbornou elektrotechnickou kvalifikaci k samostatné pracovní činnosti.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění