Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení je kvalifikovaný pracovník, který provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě, obsluze a uvádění do provozu železničních zabezpečovacích, sdělovacích a měřicích zařízení, elektrické požární signalizace a průmyslové televize.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění