Hutník

Inovovaný obor SOU je široce pojatý s možností profilace podle požadavků výrobní sféry. Ve specializaci pro výrobu železných kovů se žáci připravují ke zvládnutí výroby surového železa a oceli od vstupu vsázkových surovin až po vyrobenou ocel. • Naučí se připravovat vsázku a přísady, vsazovat do pece, provádět odpich (kovu i strusky) a hutní odlévání, připravovat licí soupravy a pánve a provádět opravy lícních žlabů, dále se naučí provádět běžnou obsluhu a řízení technologických zařízení. • Ve specializaci pro tváření kovů se žáci připravují ke zvládnutí přípravy vsázky pro ohřev a k volbě správného technologického postupu tváření železných a neželezných kovů za tepla a za studena, dále k obsluze technologických zařízení používaných při tváření k ohřevu a k úpravě výrobků. • Naučí se provádět kontrolu jakosti a třídění výrobků. • Specializace pro výrobu železných kovů: hutník vysokopecař, hutník ocelář, tavič. • Specializace pro tváření kovů: valcíř, hutník, lisař, strojník válcoven, strojník hutní výroby. • Absolventi, kteří úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru středních odborných učilišť pro absolventy tříletých učebních oborů. • V naší škole je možnost dalšího vzdělávání formou nástavbového studia.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění