Silniční doprava - provoz a údržba vozidel

Absolvent je připraven vykonávat v silniční dopravě činnosti spojené s provozem a údržbou silničních motorových vozidel

Předměty důležité pro obor

Uplatnění