Kovář

Budete tepelně zpracovávat kovy pro umělecké a užitné potřeby.

Předměty důležité pro obor

Uplatnění