Strojní kovář

Obor připravuje žáky pro ohřev polotovarů ke kování v různých druzích průmyslových pecí, manipulaci s polotovary, pro výrobu výkovků a výlisků strojních součástí, nářadí a nástrojů za tepla ohýbáním, ručním kováním, strojním kováním volným i zápustkovým a tvářením na všech druzích kovářských strojů.

Předměty důležité pro obor

Praktické činnosti, Fyzika

Uplatnění