Keramik

Obor připravuje žáky pro odborné pracovní činnosti v keramické výrobě.Jedná se o přípravné, modelářské, výrobní, třídicí, dohotovací a kontrolní práce ve výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné, figurální a elektrotechnické keramiky a porcelánu. Obor je zaměřován podle potřeby pracovní sféry regionu, možnosti školy a zájmu žáků na porcelán a keramiku, stavební a žáruvzdornou keramiku, brousicí prostředky, elektrokeramiku a modelování.

Předměty důležité pro obor

Výtvarná výchova

Uplatnění

Absolventi se uplatní na všech úsecích keramické výroby řemeslného i průmyslového charakteru