Elektrotechnická výroba

Obor připravuje pro výrobu a montáž elektrotechnických výrobků a zařízení, žáci získají přehled o elektrotechnických komponentách a součástkách a předpisech pro výrobu a montáž těchto výrobků

Předměty důležité pro obor

Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Uplatnění

Absolventi se uplatní např. při montáži a kompletaci elektrotechnických zařízení a strojů, při manipulaci s elektrotechnickým materiálem, při výrobě elektrotechnických komponent a součástek na montážních a pájecích linkách apod