Strojírenská výroba

Obor připravuje žáky pro jednoduché práce při výrobě a úpravě strojních součástí, montáže a demontáže jednoduchých strojních součástí a celků, kontrola jakosti materiálů a rozměrů výrobků, zkoušky funkce jednoduchých dílů, výrobků a zařízení.

Předměty důležité pro obor

Praktické činnosti, Fyzika

Uplatnění