Slévač

Obor připravuje žáky na zvládnutí činností spojených s ručním a strojním vytvářením pískových slévárenských forem a jader, na ruční odlévání kovů a nekovových materiálů do forem a kokil, na odlévání na odlévacích strojích a pomocí mechanizmů. Absolvent umí číst a kreslit jednoduché výkresy a náčrty s určováním slévárenského postupu, samostatně určit postup jednotlivých pracovních operací při zhotovování slévárenských forem a jader. Umí zvolit druh odlévaného kovu a formovací materiál. Ovládá pracovní technologii od zhotovení slévárenských forem a jader až po odlití. Umí vizuálně posoudit správnost pracovního postupu, určit příčiny vad odlitků a navrhnout způsob jejich odstranění. Orientuje se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a v zásadách ochrany před možnými negativními vlivy.

Předměty důležité pro obor

Praktické činnosti

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako slévač