Mechanik číslicově řízených strojů

Obor připravuje žáky pro: montáž složitých mechanických částí, zejména těch, které souvisejí s vlastním číslicovým řízením, montáž silnoproudé části elektroinstalace a připojení výstupů číslicového řízení a řízení počítačem ke stroji, oživování číslicově řízených strojů a systémů, kontrolu funkce všech agregátů a odstraňování závad, sestavení programu pro obrobení jednoduché součástky, nalezení chyby v programu na číslicově řízených strojích, provedení údržby, opravy, seřízení, předvedení stroje, provedení instruktáže o správném zacházení se strojem a napsání protokolu nebo zprávu o opravě.

Předměty důležité pro obor

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Uplatnění

Absolvent se uplatní v podnikatelské nebo výrobní sféře při montáži všech agregátů a oživování číslicově řízených strojů, center a integrovaných výrobních úseků, popřípadě ve službách při předávání nových číslicové řízených strojů zákazníkům, včetně záručního servisu, seřizování, údržby, diagnostiky a oprav číslicově řízených strojů ve výrobě.