Mechanik elektronických zařízení

Učební obor poskytuje teoretickou i praktickou přípravu pro práce spojené s výrobou, montáží, opravami a údržbou elektronických výrobků a zařízení. Diferencovaná příprava s bloky učiva pro spotřební elektroniku, automatizační techniku a měřící a regulační techniku.

Předměty důležité pro obor

Praktické činnosti, Fyzika

Uplatnění

Absolventi ovládají montážní, údržbářské a opravárenské práce na elektronických zařízeních – např. mechanik měřících a regulačních zařízení, mechanik elektronických zařízení, vahař, montér výtahů, mechanik pro administrativní techniku