Mechanik elektrotechnických zařízení

Učební obor poskytuje teoretickou i praktickou přípravu pro práce spojené s výrobou, montáží, opravami a údržbou elektrotechnických výrobků a zařízení. Diferencovaná příprava s bloky učiva pro chladírenskou a klimatizační techniku, výtahy a zdvíhací zařízení, vážící zařízení, elektrospotřrbiče pro domácnost, elektrická zařízení kolejových vozidel atp.

Předměty důležité pro obor

Praktické činnosti, Fyzika

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění v oblasti údržby, oprav, výroby, zřizování, servisu a obsluhy elektrotechnických zařízení včetně oblasti obchodně technické.