Sklář

Žáci se připravují na širokou oblast sklářské výroby dané zaměřením oboru vzdělání, tj. na výrobu dutého a lisovaného skla, výrobu technického skla, broušení a rytí skla, malbu skla, výrobu sklářských forem, tavení skloviny, obsluhu strojního zařízení pro výrobu technického a užitkového skla. Žáci se naučí posuzovat vlastnosti a kvalitu prvotních surovin a materiálů, pracovat s nářadím, tavit sklovinu a tvarovat skleněné polotovary, provádět povrchové úpravy a zušlechťování skleněných výrobků. Žáci se naučí ovládat základní technologie a dodržovat technologickou kázeň, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu. Žáci mohou uplatňovat své talentové vlohy zejména při individuální výrobě sklářských výrobků.

Předměty důležité pro obor

Výtvarná výchova

Uplatnění

Absolventi se uplatní ve sklářské výrobě řemeslného i průmyslového charakteru jako skláři. Mají celkový přehled o výrobě skla, zpracování a dekoraci skla, komplexní znalosti celého výrobního procesu a jsou schopni vytvořit výrobek na základě získaných dovedností v příslušném zaměření oboru.