Technologie skla

Obor připravuje žáky pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti technologické přípravy a řízení průmyslové výroby skla a sklářských výrobků a pro odborné činnosti ve výrobě dutého, lisovaného a technického skla. Žáci získají přehled o sklářských materiálech, výrobních technologiích včetně dokumentace, zušlechťování skla, výrobní kontrole, strojním vybavení a dále vědomosti z oblasti ekonomiky a řízení organizace výroby. Obor může být zaměřován na přípravu žáků pro různé výrobní oblasti sklářského průmyslu, dále pro provozně obchodní činnosti a pro organizaci a řízení výroby a podobně.

Předměty důležité pro obor

Chemie, Fyzika, Matematika

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako sklářští technici v příslušných sklářských výrobách na střední úrovni řízení a organizace výroby jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, v oblasti kontroly jakosti a kvality, ekonomiky a obchodu nebo přímo ve výrobě jako technologové, návrháři, v oblasti automatizovaného řízení výrobních procesů a podobně.