Elektrotechnika a strojírenství

Obor připravuje žáky na výkon pomocných, doplňujících, základních, dílčích a manipulačních pracovních činností elektrotechnického oboru.

Předměty důležité pro obor

Praktické činnosti

Uplatnění

Absolventi se uplatní např. při montáži a kompletaci elektrotechnických zařízení a strojů, při manipulaci s elektrotechnickým materiálem, při výrobě elektrotechnických komponent a součástek na montážních a pájecích linkách apod.