Technologie výroby keramiky a porcelánu

Obor připravuje žáky pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti technologické přípravy a řízení průmyslové výroby silikátů (výroba keramiky, sklářských výrobků, maltovin a další výrobky silikátového průmyslu). Žáci se specializují ve vyšších ročnících na specifické odborné činnosti. Nejběžnějšími zaměřeními širokoprofilovaného oboru jsou: technologie keramiky, obchodně provozní činnosti v příslušné silikátové výrobě, ASŘ technologických procesů v průmyslu silikátů.

Předměty důležité pro obor

Chemie, Fyzika, Matematika

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako sklářští technici a keramičtí technici v příslušných keramických a ostatních silikátových výrobách na střední úrovni řízení a organizace výroby vjako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, v oblasti kontroly jakosti a kvality, ekonomiky a obchodu nebo přímo ve výrobě jako technologové, návrháři, v oblasti automatizovaného řízení výrobních procesů v silikátových výrobách.