Mechatronika

Obor připravuje žáky nejen pro pracovní činnosti související se systémy automatizovaných výrobních strojů CNC a počítačově řízených robotizovaných technologických řetězců CIM, ale i odborníky, kteří dokáží své vzdělání uplatnit v nejrůznějších oblastech, kde se setkají se systémy vyšších generací automatizace. To žákům umožňuje jednak získané odborné vzdě­lání, jednak jazyková vybavenost a také vzdělání v informačních technologiích.

Předměty důležité pro obor

Matematika, Fyzika

Uplatnění

Absolvent se uplatní jako střední technik – systémový specialista pracující v širším spektru odborných činností na vyšší odborné úrovni, schopný řešit úkoly a vykonávat pracovní činnosti vyskytující se při stavbě, montáži a oživování, uvádění do provozu a závěrečných kontrolách, ošetřování, seřizování a údržbě, diagnostice, vyhledávání závad a příčin poruch, servisní péči, obchodně technických službách. Absolventi jsou připravováni i pro vysokoškolské studium na strojních, elektrotechnických a ostatních technických fakultách vysokých škol.