Mechanik seřizovač - mechatronik

Obor připravuje žáky pro: seřizování, obsluhu a údržbu konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, diagnostiku seřizování a řízení pomocí programování automatů, obráběcích strojů výrobních zařízení a linek, obsluhu a seřizování obráběcích strojů se zaměřením, buď na stroje soustružnické, nebo na frézky a obráběcí centra.

Předměty důležité pro obor

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Uplatnění

Absolvent se uplatní v podnikatelské nebo výrobní sféře při obsluze, seřizování obráběcích strojů a center, nebo ve vybraných technickohospodářských funkcích provozního charakteru