Mechanik seřizovač

Obor připravuje žáky pro: řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť (strojů s číslicovým řízením a jejich technologických sestav, víceprofesních buněk, výrobních systémů sestavených z výrobních buněk, transferových linek apod.) vybavených výpočetní technikou, řídícími systémy NC a CNC.

Předměty důležité pro obor

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Uplatnění

Absolvent se uplatní v podnikatelské nebo výrobní sféře při obsluze, seřizování obráběcích strojů a center, nebo ve vybraných technickohospodářských funkcích provozního charakteru.