Mechanik silnoproudých zařízení

Obor připravuje žáky pro práci v elektrotechnice. Jde o činnosti spojené s instalací, montáží, zapojováním, oživováním, nastavováním, kontrolou, opravami a údržbou jednoduchých i složitých elektrických zařízení s využitím moderních technologií, měřicích a diagnostických metod

Předměty důležité pro obor

Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Uplatnění

Absolvent se uplatní jako elektrotechnik - mistr, elektrotechnik - technolog, elektrotechnik - normovač, elektrotechnik - kontrolor jakosti, elektrotechnik - technický manažer provozu.