Modelář

Studenti získají znalosti: navrhování a výroba modelových zařízení z různých materiálů včetně jejich oprav, v ručním a strojním zpracování kovů a ostatních materiálů používaných pro výrobu modelových zařízení, v obsluze, seřizování a běžné údržbě strojů, přístrojů a zařízení modeláren

Předměty důležité pro obor

Praktické činnosti

Uplatnění

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve dřevomodelárnách, ale rovněž v nábytkářském průmyslu i v oboru uměleckého truhlářství. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech strojírenské metalurgie, technik modelových zařízení, oborech zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů, v oborech umění.