Nástrojař

Žáci se naučí především seřizovat, opravovat a provádět zkoušky nástrojů a pracovních pomůcek. V teoretickém vyučování získají dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznají druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučí se sestavovat nástroje a pracovní pomůcky a vyrábět jejich součásti. V laboratořích získají dovednosti měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Největší skupinou nástrojů jsou nástroje a jiné výrobní pomůcky pro strojírenství. Mohou jimi však být i chirurgické nástroje nebo nožířské výrobky. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Předměty důležité pro obor

Praktické činnosti, Fyzika

Uplatnění

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, připravení především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Nástroji přitom mohou být řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému a objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské výrobky, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod.; pracovními pomůckami mohou být přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu, pomůcky používané v humánním a veterinárním lékařství apod. Absolventi se mohou uplatnit jako nástrojaři, chirurgičtí nástrojaři, nožíři, rytci kovů, rýsovači. Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.