Seznam oborů

Autoelektrikář

Chci se vyučit

Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrické a elektronické části motorových vozidel. Seznámí se s konstrukcí silničních motorových vozidel, s jejich jednotlivými částmi a poznají jejich funkci. Osvojí si efektivní postupy vyhledávání závad na elektrotechnických systémech vozidla, opravují a seřizují j...

Otevři profil

Autolakýrník

Chci se vyučit

Absolventi se uplatní v povolání autolakýrník při povrchových úpravách karoserií a skříní vozidel, a to jak ve výrobě, tak při opravách. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Otevři profil

Automatizační technika

Chci maturitu

Automatizační technika je elektrotechnický obor s velmi širokým zaměřením. Studenti si během studia osvojí teoretickou a praktickou elektrotechniku, automatizaci, programování mikropočítačů, CNC strojů a logických automatů, elektropneumatiku a práci s výpočetní technikou.Studenti dále získají všeobecný přehled o str...

Otevři profil

Automechanik

Chci se vyučit

Žáci se naučí provádět údržbu a servisní činnosti motorových vozidel. Naučí se nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel: motorů a jejich příslušenství, převodových ústrojí, podvozků, na základní úrovni i elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel...

Otevři profil

Autotronik

Chci maturitu

Žáci se naučí diagnostikovat s použitím moderních přístrojů technický stav motorových vozidel, seřizovat, opravovat, provádět údržbu, servisní činnosti a zkoušky jejich agregátů, stanovovat potřebu a způsoby provedení oprav, plánovat potřebu náhradních dílů apod. Musí proto mít značné teoretické vědomosti, a to jak ...

Otevři profil

Dopravní prostředky

Chci se vyučit

Žáci najdou uplatnění pro diagnostiku silničních motorových vozidel.

Otevři profil

Ekonomika a podnikání

Chci se vyučit

Zahrnuje obory Strojírenská technická administrativa, Technická administrativa - elektrotechnika. Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku, ale může být profilován i k dalším oborům.Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podn...

Otevři profil

Elektrikář

Chci se vyučit

Učební obor je zaměřen především na elektroinstalační práce domovní i průmyslové, měření a opravy atd.

Otevři profil

Elektrikář - silnoproud

Chci se vyučit

Žáci rozlišují při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně. Naučí se připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení především v oblasti vysokého a velmi vysokého napětí. Provádějí v elektrorozvodné síti elektrické instala...

Otevři profil

Elektrikář - slaboproud

Chci se vyučit

Žáci se naučí připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí ele.ktrické instalace, instalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky

Otevři profil