Ing. David Harazim, koordinátor regulace dodávek energií

Volba studia energetického inženýrství pro mě byla vyústěním dlouhotrvajícího zájmu o domácí spotřebu energie a alternativní způsoby její výroby. Za místo svých studií jsem si vybral VUT v Brně, protože škola se prezentovala opravdovým zájmem o své studenty. Nemalý vliv na mě při rozhodování měla vybavenost učeben a moderní prostory školy.

 

„Nabídka uplatnění převyšovala poptávku, volba byla snadná a rychlá“

Kdo vám pomohl s výběrem školy a studijního oboru?
Volba studia energetického inženýrství pro mě byla vyústěním dlouhotrvajícího zájmu o domácí spotřebu energie a alternativní způsoby její výroby. Za místo svých studií jsem si vybral VUT v Brně, protože škola se prezentovala opravdovým zájmem o své studenty. Nemalý vliv na mě při rozhodování měla vybavenost učeben a moderní prostory školy.

Doporučil byste svůj obor mladým lidem?
Určitě ano. Používání elektrické energie a stejně tak tepla je v moderním světě bráno jako samozřejmost, což znamená, že o odborníky v oboru je a bude zájem.

Jak jste hledal práci vy?
V hledání budoucího zaměstnání mi hodně pomohla akce „Veletrh pracovních příležitostí“, kde si student může udělat, někdy rozhodující, první názor na budoucího zaměstnavatele. Poté byla volba už jen na mně. Nechci tím říct, že bych měl desítky nabídek, ale nabídka pozic převyšovala poptávku. Takže volba byla spíše snadná a rychlá.

Na čem teď pracujete?
V dnešní době je mým nejdůležitějším projektem tzv. „Best Practice srovnávání měrné spotřeby energií na vůz“ u jednotlivých závodů koncernu. Cílem je snížení spotřeby energií a tedy úsporu CO2. Jde o to rozšířit zkušenosti provozů, kde je nejnižší spotřeba, i do ostatních závodů koncernu. Nyní se zabýváme vyhodnocováním konkrétních technických opatření z jiných koncernových závodů, které v Mladé Boleslavi doposud nebyly nasazeny.

Jaké máte plány do budoucna?
V energetice, kde v současnosti působím, bych se chtěl rozvíjet i nadále. Jedná se o široký obor, a i když mé teoretické znalosti ze školy jsou někdy těžce konfrontovány s praxí, s každým novým projektem sbírám cenné zkušenosti do budoucnosti.

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více