Rady odborníků

Absolventy v Hyundai Motor Manufacturing Czech vítáme!

Dsc9759

 V roce 2009 navštívilo výrobní závod Hyundai v Nošovicích na 1300 žáků a studentů z 29 středních technických škol Moravskoslezského kraje. Společnost HMMC si pro tyto své potenciální zaměstnance připravila program, jehož cílem je ukázat,  jak probíhá zdejší výroba a jak se na své povolání v automobilovém průmyslu připravit. 

čtěte více

Ing. Jiří Pažout, specialista alokace nákladů, Controlling výroby a logistiky

Jiri-pazout

Díky velikosti naší firmy, která je součástí mezinárodního koncernu VW, se nabízí celá řada možností, díky nimž může člověk neustále rozšiřovat své obzory, poznávat další procesy, postupy a novinky v oboru.
 

čtěte více

Ing. Ondřej Skoupil, specialista – Technické vedení projektu třídy B (TRN)

Ondrej-skoupil

Auta byla, jsou a budou bez ohledu na druh paliva. Automobilový průmysl nabízí navíc velice rozmanité možnosti uplatnění.

čtěte více

Ing. David Harazim, koordinátor regulace dodávek energií

David-harazim

Volba studia energetického inženýrství pro mě byla vyústěním dlouhotrvajícího zájmu o domácí spotřebu energie a alternativní způsoby její výroby. Za místo svých studií jsem si vybral VUT v Brně, protože škola se prezentovala opravdovým zájmem o své studenty. Nemalý vliv na mě při rozhodování měla vybavenost učeben a moderní prostory školy.

 

čtěte více

Ing. Michal Čižmář, projektant svařovacích linek

Michal-cizmar

Již od třetího ročníku VŠ jsem neměl (ani moji spolužáci) problém s uplatněním v oboru, nejprve na částečné úvazky a pak na stálý.

čtěte více

Ing. Martin Tichý, vedoucí rozvoje obchodu

Martin_tichy

Díky tomu, že jsem během školy vycestoval několikrát na studia do zahraničí, a tím nasbíral také jazykové znalosti, bylo pro mě hledání zaměstnání jednoduché a rychlé. Pomohlo mi také to, že jsem věděl, co chci dělat.
 

čtěte více

Ing. Jaroslav Matejíčka, průmyslový inženýr, Launch Manager

Jaroslav-matejicka

Po promoci na západočeské univerzitě jsem sepsal svůj životopis a rozeslal do personálních agentur. Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Dále záleželo jen na mě, pro kterou firmu se rozhodnu. Nabídka trhu je velice pestrá a nabídky jednotlivých firem velice lákavé.

čtěte více

Libor Bříštěla, technolog výrobních linek na výrobu bezpečnostních pásů

Libor_br%c3%ad%c5%a1t%c4%9bla

Neměl jsem problémy najít si práci, ale bylo s tím spojeno i trochu obětování. Místo večírků jsem absolvoval brigády a praxe (na to se v životopisu dívají) a po škole jsem vyrazil na studijní stáž cizího jazyka, bez kterého bych tuto práci taky nedostal. Bohužel v té době ještě nebylo možné studovat v zahraničí.

čtěte více

Zdeněk Bůžek Dis., technik řízení jakosti

Zdenek_bruzek

Při výběru střední školy mi pomohli rodiče. Po absolvování střední školy jsem měl zájem dále se zdokonalovat v oblasti strojírenství. Rozhodnutí o studiu na vyšší odborné škole jsem učinil sám.
 

čtěte více

Vyhledávání