Rady odborníků

Mgr. Ivo Šafner, produktový specialista - zkušebna Witte Automotive v Nejdku

Safner

1. Co vám pomohlo s výběrem školy a studijního obor?

Chtěl jsem být lékařem. Nakonec jsem vystudoval matematiku v kombinaci s technickou výchovou na pedagogické fakultě.

čtěte více

Ing. Petr Gebhard, vedoucí týmu vývojové konstrukce a Produktového centra „Lišty“ WITTE Automotive v Nejdku

Foto_gebhard

1. Co vám pomohlo s výběrem školy a studijního obor?
Před začátkem studií jsem měl jasno pouze v tom, že chci studovat techniku. Školu jsem si vybíral podle toho, jaké možnosti nabízí ohledně studijních oborů, vybavenosti laboratoří a v neposlední řadě i podle renomé školy (v čemž je schovám i zájem o studenty a jejich spokojenost). Nakonec jsem si vybral VUT v Brně a obor konstrukce robotů a manipulátorů kde jsem se podílel na vývoji nového svařovacího robotu už v rámci studia 4. a 5. ročníku.

čtěte více

Ing. Lucie Dušková, vedoucí dispozice, zodpovědná za metodické vedení všech disponentů WITTE Automotive v Nejdku:

Foto_duskova_lucie

1. Co vám pomohlo s výběrem školy a studijního obor?
Vystudovala jsem střední a vysokou školu se zaměřením na střední podnikání. V době mých studií tento obor bohužel logistické předměty nezahrnoval. Pro logistiku jsem se rozhodla až v praxi, protože ekonomů všeho druhu byl a je na trhu práce nadbytek.

čtěte více

Mgr. Michal Holý, analytik trhu práce, Úřad práce v Jablonci nad Nisou

Michal-holy

Ten, kdo umí řemeslo a umí ho dobře, má vyhlídky k práci daleko lepší než někteří neschopní absolventi středních škol.

čtěte více

Markus Klos, ředitel veletrhu pracovních příležitostí JOBDAYS

Mk02

Stejně důležitou roli jako automobilky hrají i menší společnosti, které jsou s automobilovým průmyslem přímo spojené.

čtěte více

Vadim Petrov, generální manažer pro lidské zdroje společnosti TPCA v Kolíně

Vadim2_opt

Mladým lidem, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, doporučujeme: Vyučte se v technickém oboru a pojďte se podílet na výrobě a vývoji automobilů. Je těžké rozhodovat se o něčem, co neznáme nebo nevíme, jak vypadá. Proto nabízíme zájemcům, aby se k nám přišli podívat, jak to v automobilce vypadá. Studentům chceme vyvrátit představu, že práce v továrně u linky je špinavá a těžká. U nás uvidí, že například údržba ve svařovně je víc o programování než o šroubcích a matičkách.

 

čtěte více

Mgr. Jitka Tichovská, vedoucí oddělení poradenství Úřadu práce v Českých Budějovicích

Podle mého názoru se lidé se vztahem k technice a technickým oborům už narodí, mají pro to buňky. Ale hodně věcí se dá naučit! Ke studiu technických oborů je potřeba mít chuť a hlavně tvůrčí myšlení.
 

čtěte více

Vyhledávání