Slavnostní podpis Sektorové dohody pro obor strojírenství v Královéhradeckém kraji

Hradec Králové, 24. června 2014; Bez kvalifikovaných odborníků firmy neobstojí.  Kvalita vzdělávání je stále významnějším tématem z pohledu konkurenceschopnosti firem. Zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy, kteří se rozhodli hledat společné cesty k řešení kvality odborného vzdělávání, se sešli v Hradci Králové u příležitosti podpisu Sektorové dohody pro obor strojírenství.

Setkání zaměstnavatelů, vzdělavatelů i představitelů kraje,  podpořili svou účastí pan Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, paní Marie Bílková, generální ředitelka ÚP ČR, Eduard Muřický, ředitel sekce průmyslu MPO ČR a Per Bannert, ředitel odboru střeního vzdělávání MŠMT.  Zástupce zaměstnavatelů reprezentovali pan Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto, a.s., Zdeněk Somr, viceprezident HKČR a Zdeněk Liška, generální ředitel SPDČR.

„Pro Královéhradecký kraj je  Sektorová dohoda důležitým prvkem v procesu podpory rozvoje technického odborného školství. Víme, že trh práce postrádá hlavně absolventy tříletých učebních technických oborů. Snažíme se proto sami žáky motivovat formou zásluhových stipendií, zřídili jsme Centra odborného vzdělávání, podporujeme soutěže odborných dovedností. Dohoda nám ale pomůže ještě lépe propojit teorii s praxí, což považuji pro budoucnost technických oborů za stěžejní,“ uvedl ve svém vystoupení hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. 

Záštitu nad Sektorovou dohodou strojírenství v Královéhradeckém kraji převzal ministr průmyslu a obchodu ČR, Jan Mládek společně s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou-Tominovou.

Cílem Sektorové dohody v oboru strojírenství v Královéhradeckém kraji je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Hlavními tématy jsou spolupráce základních škol se středními školami technického zaměření a zaměstnavatelskou sférou, jakož i posílení dalšího vzdělávání pro potřeby strojírenského průmyslu. 

„Zaměstnavatelé již velmi citelně pociťují dopady populační propasti, znásobený nezájmem o technické obory.  Jediná možná cesta, jak zkvalitnit připravenost žáků a učňů technických škol podle požadavků zaměstnavatelů je, přenést praktickou odbornou výuku do firem v co nejširší možné míře,“ uvedl na setkání viceprezident HKČR, Zdeněk Somr.  „Nicméně kromě počátečního vzdělávání nesmíme zapomínat ani na možnosti kvalifikování dospělých.  I lidé s praxí mají často velký problém s novým uplatněním, protože pro dnešní požadavky zaměstnavatelů nejsou dostatečně kvalifikovaní.“

Vznik sektorové dohody pro strojírenství iniciovali zástupci společnosti Škoda Auto a.s. na základě pilotního projektu v jihočeském kraji, realizovaného v roce 2012 Sektorovou radou strojírenství. „Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v technických oborech přestavuje velkou výzvu pro všechny výrobní podniky,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast HR management a viceprezident Sdružení automobilového průmyslu. „Abychom tomu mohli aktivně čelit, výrazně rozšiřujeme spolupráci se školami. Sázíme přitom na ještě intenzivnější interakci mezi teorií a podnikovou praxí,“ prohlásil Wojnar. 

Na východě Čech se připojili také další významní zaměstnavatele  regionu, jako např. AMMANN Czech Republic, a.s., Farmet a.s., ZPA Smart Energy a.s.  společně  se středními odbornými školami z celého kraje.  Zaměstnavatelé se školami hrají ve všech připravovaných aktivitách hlavní roli, nicméně nepostradatelnými partnery jsou představitelé Královéhradeckého kraje v pozici zřizovatelů škol, jakož i pobočky úřadů práce v celém kraji. K  aktivitě se dále připojili střešní zástupci zaměstnavatelů  HKČR a SPD ČR, MPSV, MŠMT a Národní ústav pro vzdělávání.  

Podpisem sektorové dohody stvrdili v závěru setkání všichni přítomní svůj zájem, aktivně se zapojit do navržených aktivit. Nyní je před nimi naplňování společných úkolů.  

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více