Vzdělávací fórum 2014 - "Praxe do firem": do firem musí nastupovat kvalifikovaní absolventi, všeobecný rozhled nestačí

Praha, 6. listopadu 2014, Vzdělávací fórum 2014 - "Praxe do firem" se konalo v Praze. Jeho cílem bylo identifikovat a navrhnout řešení problému s nedostatkem kvalifikovaných absolventů středních a učňovských škol. Účastníci se shodli na tom, že firmy potřebují kvalifikované absolventy konkrétně ovládající základy své profese. Firmy jsou připraveny k tomu přispět poskytováním praxe.  

Za účasti Marcela Chládka, ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR, Eduarda Muřického, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, Zdeňka Somra, předsedy Středního podnikatelského stavu a viceprezidenta Hospodářské komory ČR a Bohdana Wojnara, viceprezidenta Sdružení automobilového průmyslu a člena představenstva ŠKODA Auto a.s. se 6. listopadu 2014 v pražském hotelu STEP konalo Vzdělávací fórum 2014 – „Praxe do firem“.

 

Organizátory byly Střední podnikatelský stav a Sdružení automobilového průmyslu. Akce se konala pod záštitou Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Motto fóra znělo "Má být kvalifikace nedílnou součástí počátečního vzdělávání?" Fórum bylo jednou ze společných aktivit uvedených organizací reagujících na dlouhodobý problém českého odborného školství – stále obtížnější zajišťování kvalifikovaných mladých odborníků zejména pro výkon technických povolání v průmyslu.

 

Z. Somr prezentoval výsledky průzkumu mezi zaměstnavateli Projektu Praxe do firem. Průzkum byl zaměřen na problémy v oblasti praktické výuky, výhody praktické výuky na půdě firmy a zkoumal oblíbenost jednotlivých forem spolupráce mezi firmami a školami: „Z našeho průzkumu i z panelových diskusí na konferenci vyplynulo, že zaměstnavatelé potřebují, aby do firem nastupovali kvalifikovaní absolventi středních a učňovských škol, kteří znají základy své profese. Neočekáváme, že budou okamžitě mistry svého oboru, ale musejí umět pracovat alespoň na elementárních úkolech. Firmy jsou připraveny a ochotny jim poskytovat již v průběhu studia dostatečnou praxi.“

 

B. Wojnar měl prezentaci zaměřenou na témata odborného vzdělávání v ČR z pohledu automobilového průmyslu: „Čtvrtá průmyslová revoluce je v plném proudu a systém nejen počátečního vzdělávání to ani nezaregistroval. Dříve se hlavní vývoj odehrával zejména v „hardwaru“, jako jsou stroje nebo počítače. Nyní přecházíme na internet věcí, neboli rozhraní člověka, stroje nebo robota. Absolventi škol a jejich učitelé musí mít tato témata pod kůží. Kvalifikovaný personál v tématech „Průmyslu 4.0“ je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti České republiky. Koncepce školství nesmí pouze napravovat chyby minulosti, ale musí se zabývat trendy a výzvami budoucnosti.“ 

M. Chládek se zmínil i o struktuře učebních oborů, ke které řekl: „Musíme si jasně říct, které obory jsou přežité, které se mohou učit v menší míře a které jsou v podstatě nepotřebné, a podpořit ty, které jsou pro nás klíčové.“

 

E. Muřický mimo jiné řekl: „Cílem MPO je vyšší zapojení podniků do spolupráce se školami a zapojení aktuálních a zaměstnavateli skutečně využívaných technologií do výuky, čímž bude absolvent lépe připravený pro zaměstnání.“ 

Účastníci fóra se shodli, že pro zlepšení situace v tuzemském odborném školství jsou třeba systémové změny. Mezi konkrétní návrhy fóra patřily zejména: 

  • Realizovat maximum praktické výuky ve firmách
  • Upravit kapacity oborů na základě predikcí trhu práce
  • Obsah rámcové a školní vzdělávací programy přizpůsobit potřebám zaměstnavatelů
  • Změnit financování regionálního školství dle kvality a uplatnitelnosti absolventů
  • Zavést polytechnickou výuku v mateřských i základních školách
  • Zaměřit se na matematiku, fyziku a jazyky včetně změny forem jejich výuky

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více