Průměrná mzda v autoprůmyslu se přiblížila hodnotě 32 000 Kč, počet pracovníků ve firmách se zvýšil o více než 3 500 osob

Praha, 16. března 2015, Průměrná mzda celkem 112 877 osob, zaměstnaných ve firmách AutoSAP v roce 2014, dosáhla hodnoty 31 867 Kč, což je o 24 % více než činí celorepublikový průměr za uplynulý rok zveřejněný Českým statistickým úřadem.

Průměrná mzda v kategorii „dělnických profesí“ (celkem za 82 735 zaměstnanců) dosáhla v roce 2014 hodnoty 26 284 Kč. Je to o 2,33 % více než průměrná mzda vykázaná za celou Českou republiku. Rovněž tak ve většině krajů přesahují mzdy ve firmách AutoSAP regionální průměr. Výjimkou je pouze Praha a Jihomoravský kraj. 

Počet pracovníků ve firmách AutoSAP (kmenových zaměstnanců) v konci roku 2014 činil 112 877 osob, což je o 3 573 osob (o 3,27 %) více než v roce 2013. Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých firmách byl rozdílný a odvíjel se především od zakázkové náplně firem. V souhrnu za základní skupiny firem ale nedošlo k žádným dramatickým posunům. U výrobců vozidel (celkem 13 firem) se počet pracovníků oproti konci roku 2013 zvýšil o necelých 1,5 % (o 492 osob) a u dodavatelů (101 firem) činil nárůst cca 4 % (+ 2 894 osob). Nárůst byl podchycen i u tzv. účelových organizací (32 subjektů z oblasti výzkumu, vývoje a služeb pro automobilový průmysl), kde se počet zaměstnanců zvýšil o 4,6 % (to je o 187 osob).

Nejvíce „automobilový“ je logicky Středočeský kraj, kde podíl zaměstnanců ve firmách AutoSAP tvoří 9,2 % zaměstnanců celého kraje. Následuje Liberecký kraj (8,6 %) a kraj Vysočina (5,7 %).

„Za uplynulých 5 let se počet pracovníků ve firmách AutoSAP zvýšil o více než 7 500 osob. Pozitivní dopad na zaměstnanost v ČR a zejména růst počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji řadí český automobilový průmysl mezi obory s vysokým rozvojovým potenciálem pro další období“, konstatoval prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.   

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více