Konference PARTNERSTVÍ hodnotila, jakým směrem se ubírá střední technické školství

Plzeň, 25. června 2015. Již 2. ročník konference projektu IQ Industry k podpoře technického vzdělávání na téma PARTNERSTVÍ v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání se konal v Plzni. Díky přítomnosti ministra průmyslu a obchodu a představitelů dalších ministerstev a institucí měla odborná veřejnost možnost seznámit se s nejnovějším vývojem středního technického školství. Vybraní účastníci z řad škol a firem byli oceněni diplomy.

Za reprezentativní účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, náměstka ministra práce a sociálních věci Jana Marka, zástupců plzeňského kraje a viceprezidenta Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) a člena představenstva SP ČR Pavla Juříčka se 25. června 2015 v Plzni konala hodnotící konference k podpoře technického vzdělávání na téma PARTNERSTVÍ v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání. 

Jednalo se o 2. ročník konference v rámci úspěšného projektu IQ Industry. Ten probíhal v letech 2010 - 2012 a zaměřoval se na vzdělávání učitelů v odborném, zejména technickém školství. Aktivně reagoval na dlouhodobý problém českého odborného školství – stále obtížnější zajišťování kvalifikovaných mladých odborníků pro výkon technických povolání v průmyslu. Projekt IQ Industry je nyní v etapě udržitelnosti.

Hosty přivítal Pavel Juříček, viceprezident AutoSAP a člen představenstva SP ČR. Ve své následné prezentaci se zaměřil na hodnocení opatření, která se podařilo již zrealizovat. Zmínil se však také o prioritách a projektech, ve kterých je potřeba pokračovat. Např. AutoSAP dlouhodobě vyvíjí aktivity ke zvrácení uvedeného vývoje. První byl projekt „IQ AUTO“ (2006 – 2008), při němž AutoSAP spolupracoval se Vzdělávací agenturou Kroměříž. V roce 2009 AutoSAP spustil webový portál s názvem „Auta nás baví“ (www.autanasbavi.cz) sloužící pro podporu náborové politiky patnáctiletých žáků do 1. ročníků středních odborných škol. 

Následníkem projektu IQ AUTO byl „IQ INDUSTRY“, který dosáhl dobrých výsledků díky koordinované spolupráci všech partnerů, tj. Vzdělávací agentury Kroměříž (jako příjemce finanční podpory), AutoSAP, SP ČR, Asociace krajů ČR, zřizovatelů škol, MŠMT, MPSV a MPO s vybranými firmami a školami. Za klíčové označil P. Juříček co nejužší spolupráci firem a škol.

„Před rokem jsme na této konferenci vytýčili pro MPO dva úkoly: To, že budeme v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost podporovat vznik školicích středisek pro spolupráci škol a firem v rámci počátečního vzdělávání a že budeme podporovat uzavírání sektorových dohod na celostátní i regionální úrovni pro zlepšení nabídky kvalifikovaných lidských zdrojů. Jsem rád, že mohu u obou úkolů konstatovat, že úkoly plníme. Operační program OP PIK byl schválen jako první z operačních programů a od začátku června jsme již přijali více než šest stovek žádostí. Plánovaná alokace konkrétní výzvy k programu Školicí střediska je půl miliardy korun.  Co se týče sektorových dohod, podepsal jsem již Sektorovou dohodu pro oblast strojírenství v Královéhradeckém kraji a sektorovou dohodou pro odvětví chemie. Další sektorové výzvy včetně takzvané národní sektorové výzvy připravujeme,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Jan Marek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí zdůraznil: „"MPSV si uvědomuje, že je těžké investory získávat a ještě těžší je u nás udržet. Proto podporujeme všechny formy rozvoje technického vzdělávání jako nutnou podmínku toho, aby u nás vznikala pracovní místa kvalitní, kvalifikovaná a vytvářející vysokou přidanou hodnotu. Tato konference k tomu nesporně přispívá."

Vystoupení vedoucí odboru školství Plzeňského kraje Jaroslavy Havlíčkové se týkalo podpory technického vzdělávání a aktivit, které Plzeňský kraj realizuje pro zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů: “ Plzeňský kraj již od roku 2009 realizuje soutěž „Řemeslo má zlaté dno“, která si klade za cíl popularizovat řemeslné obory mezi žáky základních a středních škol. Zároveň každoročně vyhlašujeme program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže v Plzeňském kraji“, v rámci něhož střední školy organizují technické kroužky, v nichž si žáci základních škol prakticky vyzkouší, jak jsou zdatní a zvládají úkoly při ručním zpracovávání materiálů či při ovládání jednoduchých elektronických zařízení. Do vzdělávacího procesu škol se stále více zapojují zaměstnavatelské firmy. Pomáhají v náboru žáků, nabízí výhodné podmínky absolventům škol při jejich nástupu do firem, popř. poskytují stipendia. Díky této spolupráci dochází ke zvyšování zájmu o obory zaměřené na strojírenství. Zájem o technicky zaměřené obory bude i nadále podporován prostřednictvím cílených informačních kampaní, zlepšováním úrovně vybavení vzdělávacích zařízení, či popularizaci řemeslných a rukodělných kroužků.“

Součástí konference bylo předání diplomů partnerům projektu IQ Industry z řad škol a průmyslových podniků za příkladnou spolupráci. Právě toto PARTNERSTVÍ je nejen název konference, ale především hlavní princip, jak konkrétně rozvíjet synergii a dostávat tak odborné školství na vyšší úroveň. Proto byla pro udržitelnost projektu IQ Industry zvolena forma uzavírání partnerských smluv IQ Industry mezi školami, firmami a úřady práce a na podporu odborného školství byly uzavřeny Dohody o spolupráci s hejtmany a ministry. Projekt IQ Industry zapojil do vzdělávacího programu 197 středních škol, 177 firem a 65 úřadů práce.

Plzeňská konference PARTNERSTVÍ splnila své hlavní cíle: podpořit odbornou diskusi mezi zástupci průmyslu, školství i úřadů práce s představiteli našeho státu a zřizovateli škol a navrhnout legislativní změny včetně nového nastavení procesů řízení sektoru školství.

------------------------------------------------------------

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Vzdělávací agentura Kroměříž

Ing. Jiří Herodes, tel. 573 330 328, e-mail: j.herodes@tiscali.cz

www.iqindustry.cz, 

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více