Tiskové zprávy

Automobilovému průmyslu se daří výborně: roste zaměstnanost a mzdy jsou nadprůměrné

Praha, 8. března 2016, Sdružení automobilového průmyslu oznámilo velmi pozitivní vývoj počtu zaměstnanců a jejich mezd v roce 2015. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 4 % na 115 tisíc osob. Jejich průměrná měsíční mzda dosáhla více než 33 000 Kč, což je o čtvrtinu více, nežli je průměr ČR. 

čtěte více

Průměrná mzda v autoprůmyslu překročila 33 000 Kč, zvýšil se i počet pracovníků ve firmách

Praha, 16. září 2015. Průměrná mzda 117 382 osob, zaměstnaných ve firmách AutoSAP k 30. 6. 2015, dosáhla za 1. pololetí 2015 hodnoty 33 209 Kč, což je o 28,7 % více než činí celorepublikový průměr za 1. pololetí roku 2015 zveřejněný Českým statistickým úřadem. 

 

čtěte více

Konference PARTNERSTVÍ hodnotila, jakým směrem se ubírá střední technické školství

Partnerstv%c3%adtk_4

Plzeň, 25. června 2015. Již 2. ročník konference projektu IQ Industry k podpoře technického vzdělávání na téma PARTNERSTVÍ v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání se konal v Plzni. Díky přítomnosti ministra průmyslu a obchodu a představitelů dalších ministerstev a institucí měla odborná veřejnost možnost seznámit se s nejnovějším vývojem středního technického školství. Vybraní účastníci z řad škol a firem byli oceněni diplomy.

čtěte více

Průměrná mzda v autoprůmyslu se přiblížila hodnotě 32 000 Kč, počet pracovníků ve firmách se zvýšil o více než 3 500 osob

Praha, 16. března 2015, Průměrná mzda celkem 112 877 osob, zaměstnaných ve firmách AutoSAP v roce 2014, dosáhla hodnoty 31 867 Kč, což je o 24 % více než činí celorepublikový průměr za uplynulý rok zveřejněný Českým statistickým úřadem.

čtěte více

Vzdělávací fórum 2014 - "Praxe do firem": do firem musí nastupovat kvalifikovaní absolventi, všeobecný rozhled nestačí

Praha, 6. listopadu 2014, Vzdělávací fórum 2014 - "Praxe do firem" se konalo v Praze. Jeho cílem bylo identifikovat a navrhnout řešení problému s nedostatkem kvalifikovaných absolventů středních a učňovských škol. Účastníci se shodli na tom, že firmy potřebují kvalifikované absolventy konkrétně ovládající základy své profese. Firmy jsou připraveny k tomu přispět poskytováním praxe.  

čtěte více

Slavnostní podpis Sektorové dohody pro obor strojírenství v Královéhradeckém kraji

Khk1

Hradec Králové, 24. června 2014; Bez kvalifikovaných odborníků firmy neobstojí.  Kvalita vzdělávání je stále významnějším tématem z pohledu konkurenceschopnosti firem. Zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy, kteří se rozhodli hledat společné cesty k řešení kvality odborného vzdělávání, se sešli v Hradci Králové u příležitosti podpisu Sektorové dohody pro obor strojírenství.

Setkání zaměstnavatelů, vzdělavatelů i představitelů kraje,  podpořili svou účastí pan Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, paní Marie Bílková, generální ředitelka ÚP ČR, Eduard Muřický, ředitel sekce průmyslu MPO ČR a Per Bannert, ředitel odboru střeního vzdělávání MŠMT.  Zástupce zaměstnavatelů reprezentovali pan Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto, a.s., Zdeněk Somr, viceprezident HKČR a Zdeněk Liška, generální ředitel SPDČR.

čtěte více

Projekt POSPOLU podporuje spolupráci škol a firem

Praha, 14. ledna 2013 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s partnery individuální projekt národní POSPOLU, který je zaměřen na přímou podporu spolupráce škol a firem při vzdělávání žáků středních škol v oblasti praktického vyučování u zaměstnavatelů.

čtěte více

Ministři tří rezortů i AutoSAP: Oceňujeme přínos IQ Industry odbornému školství

Průhonice, 13. prosince 2012; Hodnotící konference projektu IQ Industry se konala v Průhonicích. Byl tím ukončen úspěšný projekt vzdělávání učitelů, který probíhal v letech 2010 – 2012 a jehož cílem byla podpora odbornému, zejména technickému školství. Ministr M. Kuba i představitelé průmyslových svazů a asociací projekt velmi ocenili. Zároveň vyjádřili odhodlání i nadále pokračovat v obdobných programech a projektech podpory odbornému školství jako základnímu prvku konkurenceschopnosti České republiky. 

čtěte více

V Nejdku se těší z titulu „Český PATRON 2011“

Hospodářská komora ČR ve středu 10. října 2012 vyhlásila výsledky 2.ročníku soutěže „Český PATRON“. Titul „Nejlepšího zaměstnavatele“ a absolutní prvenství za rok 2011 přiřkla odborná porota za významné počiny v oblasti inovací produktů a technologií, za dlouhodobou podporu školství, sportovních aktivit a dopravní výchovy dětí a mládeže společnosti WITTE Automotive v Nejdku.

čtěte více

AutoSAP ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO uspořádal konferenci o vzdělávání v technických oborech

Dne 19. září 2012 uspořádalo Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. ve středočeských Kosmonosech konferenci s názvem Vzdělávání v technických oborech. Akce se zúčastnila více než stovka firemních personalistů. Přednášející včetně zahraničních hostů patřili ke špičce odborníků z oblasti lidských zdrojů.

čtěte více

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více